HARAHU.com Éles Választás - Webáruház
0670 356 5665 info@harahu.com
Védőüvegek és védőtokok az eszközeire.

A harahu.com webáruház
Általános Szerződési Feltételei

I. Bevezető rendelkezések és fogalmak meghatározása

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az irányadóak a társaság

Vállalkozás neve: ETERNITY & SPARK, s.r.o.
Székhelye: Marček 80, Svederník 013 32, Szlovák Köztársaság
Cégjegyzékbe jegyezve: a Žilina-i Járásbíróság Cégjegyzékébe (Obchodnom registri Okresný súd Žilina), S.r.o. Részlegén, 56456/L bejegyzésként
IČO (Statisztikai számjel): 46621903
DIČ (Adószám): 2023486212
IČ DPH (Áfa-s adószám): SK2023486212
Bankszámlaszám:
Bankszámlaszám SK(€): 2300244663 / 8330 (IBAN: SK2483300000002300244663)
Bankszámlaszám CZ(Kč): 2501909895 / 2010 (IBAN: SK9483300000002501909895)
Bankszámlaszám HU(Ft): 12600016-17036089-72797916 (IBAN: HU71126000161703608972797916)
Az eladó általános forgalmi adófizető

(Továbbiakban mint “Eladó” vagy “Kereskedő”) és minden olyan személy között fennálló jogviszonyra, aki az Eladó által kínált áruk vagy szolgáltatások vevője az Eladó Weboldalán, és aki a jelen Általános Szerződési Feltételek és a fogyasztót meghatározó vonatkozó jogszabályok egyéb rendelkezései értelmében a fogyasztó pozíciójában jelenik meg a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai, így különösen ezen jogszabályok: a hatályos, távollevők között kötött szerződésen vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésen alapuló termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztó védelméről szóló 102/2014. számú törvény, a hatályos 250/2007. törvény a fogyasztóvédelemről, a hatályos elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. törvény, a Polgári törvénykönyv hatályos 40/1964. törvénye.

1.1.1. Az Eladó e-mail címe és telefonos elérhetőségei:

Email: info@harahu.com
Telefonszámok:
Zákaznícka linka pre Slovensko (komunikácia v slovenčine)
+421 918 212 326
+421 949 598 818
Zákaznická linka pro Česko (komunikace v češtině/slovenštině)
+420 775 813 116
+420 775 813 127
Magyarországi ügyfélszolgálat (magyar nyelvű kommunikáció)
+36 70 356 5665
+421 903 898 250
Kundenservice für Deutschland / Österreich (Kommunikation auf Deutsch)
+421 910 232 033
Telefon kontaktowy dla Polski (komunikacja w języku polskim)
+421 911 232 188
Customer service for Romania (communication in English/German)
+421 910 232 033
Customer service for English speakers
+421 910 232 033

1.1.2.Az eladó azt javasolja a fogyasztóknak, hogy az indoklás nélküli szerződéstől való elállási jogukkal ezen a címen éljenek:

ETERNITY & SPARK, s.r.o., Marček 80, Svederník 013 32, Szlovák Köztársaság

1.2.Jelen Általános Szerződési Feltételek a fogyasztónak minősülő Vásárlók és az Eladó közötti jogviszonyt szabályozzák.

1.3.Az internetes Webáruház kifejezés megegyezik az Elektronikus áruház és a Webhely kifejezéssel.

1.4.Vevő az a személy (természetes vagy jogi), aki a megrendelést elsősorban az Eladó weboldalának használatával, vagy egyéb távkommunikációs eszközzel küldte el.

1.5.Fogyasztó az a Vevő, aki természetes személy és aki az Eladó honlapján keresztüli adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el.

1.6.A törvény rendelkezései a nem fogyasztóként eljáró Vásárlókkal fennálló szerződéses jogviszonyokra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyokra) vonatkoznak az Üzleti törvénykönyv 513/1991 számú törvényének rendelkezései irányadóak.

1.7.Távolról kötött szerződés az Eladó és a Fogyasztó között létrejött szerződés, amelyet kizárólag egy vagy több távoli kommunikációs eszközzel kötöttek meg, az Eladó és a Fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül, különösen a weboldal használatával vagy más távoli kommunikációs eszközzel.

1.8.Az Adásvételi szerződés fogalma magában foglalja a termékekre vonatkozó adásvételi szerződést és a szolgáltatásnyújtási szerződést, a jelen ÁSZF-ben meghatározott szöveg értelmében.

1.9.A Termékek (a továbbiakban: "Dolgok" vagy "Termékek") olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyeket eladásra szánnak, és amelyeket az Eladó honlapján is közzétesznek.

1.10.Az Eladó egyben az elektronikus rendszer üzemeltetője is, amelyen keresztül a weboldalt üzemelteti.

II. Termék megrendelése - adásvételi szerződés megkötése

2.1.A Vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslata a termékrendelés Vásárló általi elküldése, melynek megvalósítása elsősorban az Eladó weboldalának használatával, vagy egyéb távkommunikációs eszközzel történik.

2.2.Az adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között a megrendelés Eladó általi rögzítéséről szóló visszaigazolásnak a Vevő részére történő kézbesítésének pillanatában történik meg, amelyet a Vevő jelen ÁSZF 2.1. pontja szerint készített (elektronikusan a Vevő e-mail címére, amelyet a Vevő a megrendelés elkészítése során választott és adott meg).

2.3.Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre és különösen az Eladó és a Vevő minden kötelezettségének teljesítésével szűnik meg.

2.3.1.Az Adásvételi szerződés a Szlovák Köztársaság jogrendje által meghatározott egyéb esetekben is felmondható, így különösen a szerződő felek megegyezésével, a Fogyasztó szerződéstől való elállásával és hasonló esetekben.

2.4.Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Vevő termékrendelése esetén a megrendelés a Vevő számára fizetési kötelezettséggel jár, a Vevő által választott fizetési formában.

III. Vételár és fizetési feltételek

3.1.Az Eladó weboldalán keresztül megrendelt áruk és szolgáltatások ára (a továbbiakban: "Vételár") minden terméknél külön szerepel, és a megrendelés Vásárló általi létrehozásának pillanatában érvényes.

3.2.Az alapvaluta az Euró.

3.3.Az Eladó honlapján feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve az összes adót, amely az Eladó honlapján egyértelműen feltüntetésre kerül.

3.3.1.Az áruk vagy szolgáltatások vételára nem tartalmazza a szállítási költséget vagy a termékek kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket.

IV. Fizetési módok

4.1. Az Eladó weboldalán az alábbi módokon fizethet az árukért és a szolgáltatásokért:

4.1.1.utánvétes fizetési mód

4.1.2.online fizetés a GPWebpay fizetési kapun keresztül - ára 0 Eur

4.1.3.fizetés banki átutalással vagy befizetéssel az Eladó bankszámlájára - ára 0 EUR

V. Termékek kiszállítása

5.1.Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelés fizetési módjaként az utánvétes fizetést választotta. Az Eladó köteles a megrendelést teljesíteni, és a termékeket a Vevő részére leszállítani, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a jelen ÁSZF 2.2. pontja szerint.

5.1.1.Abban az esetben, ha a Vevő az utánvéttől eltérő fizetési módot választott a megrendelés összegének kifizetésére, Az Eladó a jelen ÁSZF 2.2. és további pontjai szerint az adásvételi szerződés megkötésétől és a rendelés teljes árának Eladó részére történő kifizetésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles a megrendelést teljesíteni és a termékeket a Vevő részére kiszállítani. A jelen ÁSZF 5.1.1. pontjában foglalt mindkét feltétel teljesülése esetén (ha adásvételi szerződés megkötésére került sor, és a megrendelés végösszegét az Eladónak megfizették), az Eladó köteles a termékeket a Vevő számára legkésőbb mindkét feltétel teljesülésétől számított 30 napon belül kiszállítani.

Az Eladó szokásos szállítási határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 nap, illetve a megrendelés teljes árának Eladó részére történő kifizetésétől számított 3 nap.

5.2.A megrendelt termék szállítási helye a Vevő által a megrendelésben megadott cím.

5.3.Az Eladó a terméket saját eszközein keresztül szállítja a Vevőnek (vagy a Vevő által a termék átvételére meghatalmazott személynek), vagy harmadik személyeken (fuvarozó és szállító társaságok) keresztül.

5.4.A termék kiszállítása a Vevő (vagy a Vevő által a termék átvételére jogosult személy) általi átvétellel végződik.

5.5.Az Eladó az azonnal elérhető árut a Vevő részére elküldheti és a rendelés fennmaradó részét pótlólag a jelen ÁSZF szerinti szállítási határidőben szállíthatja, de csak azzal a feltétellel, hogy az Eladó ezen intézkedése miatt a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli, és csak akkor, ha ehhez a Vevő hozzájárul.

5.6.Az Eladó a termékeket a megrendelt mennyiségben és minőségben köteles a Vevő részére a megrendelésre vonatkozó adóbizonylatokkal együtt szállítani, valamint egyéb dokumentumokkal, ha azok az adott termékekre, szolgáltatásokra jellemzőek.

VI. A termék átvétele

6.1.A termék sérülésének kockázata és a termék károsodásáért való felelősség csak a megfelelő átvételkor száll át a Vevőre, és nem számít, hogy a Vevő személyesen vagy meghatalmazott/feljogosított harmadik személyen keresztül veszi át a terméket. Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy a megrendelés átvételekor ellenőrizze a beérkezett rendelést.

6.2.A termékek tulajdonjoga akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő a termékeket a Vevő által megjelölt szállítási helyen átveszi.

6.3.Az Eladónak joga van ahhoz, hogy a szállított áruért a Vevőtől a rendelési árat megfelelően és időben megkapja.

VII. Szállítás - a termékek szállításának módjai és a szállítási költségek

7.1. A megrendelt termékek szállítási módja és ára:

7.1.1. Szállítási módok: Az aktuális nyomtatványokat ezen a linken tekintheti meg https://harahu.com/index.php?page=cart

7.1.1.1.Az Eladó tájékoztatja a Vevőt azokról a szállítási módokról, amelyeket a Vásárló az Eladó honlapján választhat a vásárlás során, az adásvételi szerződés megkötése előtt.

7.1.2.1.Az egyes szállítási módokra vonatkozó árakról az Eladó a Vásárlót az Eladó honlapján a vásárlás során, az adásvételi szerződés megkötése előtt a szállítási mód kiválasztásának rovatában tájékoztatja, mivel a Termékek szállítási címének megadása előtt a szállítás ára nem határozható meg. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a termékek szállítási módjának ára nem képezi részét a termékek vételárának.

VIII. A Vevő indoklás nélküli elállása az adásvételi szerződéstől

8.1.Ha az Eladó időben és megfelelően tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállási jogáról a 102/2014 törvény 3§. 1.bek. h) pontja értelmében a fogyasztó a távollevők között kötött vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződéstől 14 napon belül elállhat:

 • a) áru átvétele a jelen ÁSZF 8.1.1. pontja szerint olyan szerződések esetében, amelyek tárgya áru adásvétele,
 • b) szerződés megkötése szolgáltatás nyújtásáról
 • c) nem fizikai adathordozón továbbított elektronikus tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötése.
 • 8.1.1.Az árut akkor kell a fogyasztó által átvettnek tekinteni, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy
 • a) a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az utoljára leszállított áru átvételének pillanatában,
 • b) több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatában,
 • c) az árut a meghatározott időszakban ismételten szállítja, az első leszállított áru átvételének pillanatában.

8.1.2.Ha az Eladó a fogyasztót a hatályos 102/2014. törvény 3.§ 1 bekezdés h) pontja alapján csak utólag, de legkésőbb ezen ASZF 8.1. és további pontja szerinti szerződéstől való elállási határidő kezdetétől számított 12 hónapon belül tájékoztatta. pontja szerint a szerződéstől való elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az Eladó a tájékoztatási kötelezettségét kiegészítette.

8.1.3.Ha az Eladó a fogyasztót a hatályos 102/2014. törvény 3.§ 1 bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatást az Eladó az érvényes változatban, illetve a jelen ÁSZF 8.1.2. pontja szerinti pótlólagos határidőn belül nem adott, az elállási határidő a jelen ÁSZF 8.1. pontja szerinti szerződéstől való elállási határidő kezdetétől számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le.

8.1.4.A fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása.

8.2.A fogyasztó köteles az árut az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek visszaküldeni vagy átadni, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra (102/2014. törvény 10.§ 1. bekezdés).

8.3.Ha a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladónak legkésőbb a meghatározott időszak utolsó napjáig bejelenteni. A szerződéstől való elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján az Eladó címére megküldték az Eladónak. A fogyasztó ezt a jogát az Eladó bármely telephelyén is gyakorolhatja.

8.4.A fogyasztó az eladóval kötött szerződéstől való elállás jogát írásban vagy más tartós adathordozón rögzített felvétel formájában gyakorolhatja; ha a szerződést szóban kötötték, a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához elegendő a fogyasztó szerződéstől való elállási szándékát kifejező világosan megfogalmazott nyilatkozata (a továbbiakban: „elállási nyilatkozat“).

8.4.1.Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a szerződéshez kapcsolódó minden további szerződés, amelytől a fogyasztó elállt, szintén eleve megszűnik. A hatályos 102/2014 törvény 9.§ 3. bekezdésében és 10.§ 3 bekezdésében meghatározott költségek és befizetések megfizetése kivételével a kiegészítő szerződés felmondásával összefüggésben a fogyasztótól költség vagy egyéb kifizetés nem követelhető. módosításával és a szolgáltatás árával, ha a szerződés tárgya a szolgáltatás nyújtása, és ha a szolgáltatást maradéktalanul nyújtották.

8.5.A szerződő felek a szerződéstől való elállással kötelesek a nyújtott szolgáltatásokat egymásnak visszaszolgáltatni. A Fogyasztó csak azért felelős az áru értékcsökkenéséért, amely az áru olyan kezelésének eredményeként következett be, amely túlmutat az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelési körön. A Fogyasztó nem felelős az áru értékének csökkenéséért, ha az Eladó a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról szóló tájékoztatási kötelezettségét a hatályos 102/2014 törvény 3.§ bek. 1.h pontja szerint nem teljesítette.

8.6.A fogyasztó az adásvételi szerződéstől való elállási űrlapot felhasználva indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az említett űrlap szabadon elérhető az Eladó honlapján.

8.7.Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől a 102/2014 törvény 10§ 3 bekezdése szerint, a Fogyasztó állja a termék visszaküldésének költségét távolságra, még az olyan termék visszaküldésének költségeit is, mely jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli, vagy ha nem teljesítette a hatályos 102/2014 törvény 3§ 1i bekezdését.

8.8.Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaadni a fogyasztónak a tőle a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi fizetést, beleértve a a szállítási, szállítási és postaköltség, valamint egyéb költségek és díjak; ez nem érinti a hatályos 102/2014 törvény 8§ 5. bekezdése a fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződés vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről.

8.9.A hatályos 102/2014 törvény 9§ 3. bekezdése szerint, az Eladó nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a Fogyasztó által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb közös szállítási mód költsége közötti különbözetet jelenti.

8.10.Eladó a szerződéstől való elállás esetén a termékek ajánlott levélben történő elküldését javasolja. Az Eladó azt javasolja, hogy ne küldje el az árut utánvéttel, amelyet az Eladó nem fogad el.

8.11.A fogyasztó a szerződéstől való elálláskor csak az áru Eladóhoz vagy az Eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli, vagy ha nem tett eleget a törvény a fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződésen vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során 3§ 1i bekezdésben foglaltakat, valamint bizonyos törvénymódosítási kötelezettségének..

8.12.A 102/2014 törvény 9§ 1, 3-5 bekezdésekben meghatározott kötelezettségeken kívül a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlása nem eredményezhet többletköltségeket vagy egyéb kötelezettségeket a fogyasztó számára.

8.13.A szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik a 102/2014 törvény 7§ 6 bekezdés a-l pontjaiban meghatározott árukra és szolgáltatásokra.

Kimondottan

 • a)a szolgáltatás nyújtása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és ha a szolgáltatás teljes körű biztosítása megtörtént,
 • b)áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az Eladó nem tud befolyásolni, és amely az elállási időszak alatt előfordulhat,
 • c)a fogyasztó különleges igényei szerint készült áruk, méretre készített áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése,
 • d)gyors minőségromlásnak áruk vagy szolgáltatások értékesítése,
 • e)olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően sérült,
 • f) olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal,
 • g)olyan szeszes italok értékesítése, amelyek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg, míg szállításuk legkorábban 30 nappal később teljesíthető, és ára a piaci árak mozgásától függ, amelyet az Eladó nem tud befolyásolni,
 • h)olyan sürgős javítások vagy karbantartások elvégzése, amelyeket a fogyasztó kifejezetten kért az eladótól; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és olyan szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk értékesítése, ha azokat az Eladó fogyasztói látogatása során kötötték, és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat nem rendelte meg előre.
 • i)védőcsomagolásban árusított hangfelvétel, képfelvétel, audiovizuális felvétel vagy számítógépes szoftver értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta,
 • j)időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 • k)nem lakhatási, áruszállítási, autóbérlési, vendéglátói vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatási célú szálláshely-szolgáltatás nyújtása, amelynek értelmében az Eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megbeszélt időpontban vagy határidőn belül nyújtja,
 • l)elektronikus tartalom nem fizikai adathordozón történő szolgáltatása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

8.14.A szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles a pénzt visszaadni a fogyasztónak abban a formában, ahogyan azt a fogyasztótól megkapta. A fogyasztó részére történő visszatérítési mód megváltoztatására csak a fogyasztó hozzájárulása alapján van lehetőség.

8.15.Az Eladó az áru értékesítésének tárgyát képező szerződéstől való elállás esetén a 102/2014. évi hatályos törvény 9§ 1 bekezdése szerint nem köteles a fogyasztónak visszafizetni a befizetett összeget az áru átvételét megelőzően vagy az áru átvételéig. Fogyasztó bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az Eladónak, kivéve, ha az Eladó javasolja, hogy az árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül vegye át.

8.16.Ha a fogyasztó eláll a szolgáltatási szerződéstől és a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a hatályos 102/2014. törvény 4§ 6 bekezdése szerint kifejezett hozzájárulását adta, a fogyasztó csak a tényleges árat köteles megfizetni az Eladónak. a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésének napjáig nyújtott teljesítést. A ténylegesen nyújtott teljesítés ára a szerződésben vállalt teljes ár alapján arányosan kerül kiszámításra. Ha a szerződésben vállalt teljes ár túlértékelt, a ténylegesen nyújtott szolgáltatás ára a nyújtott szolgáltatás piaci ára alapján kerül kiszámításra.

8.17.A fogyasztó nem köteles fizetni

8.17.1.A szerződéstől való elállás időtartama alatt nyújtott szolgáltatások, függetlenül a nyújtott teljesítés mértékétől, ha:

8.17.1.1.Az Eladó nem adott tájékoztatást a Fogyasztónak a hatályos 102/2014 számú törvény §3 1.h-j bekezdése szerint

8.17.1.2.A Fogyasztó nem adott kifejezett hozzájárulást az Eladónak a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a hatályos 102/2014 számú törvény §4 6. bekezdése szerint

8.17.2.Teljesen vagy részben biztosított elektronikus tartalom, amelyet nem fizikai adathordozón szállítanak, ha:

8.17.2.1.A Fogyasztó nem adott kifejezett hozzájárulást az Eladónak az elektronikus tartalom szolgáltatásának megkezdéséhez a hatályos 102/2014 számú törvény §4 8. bekezdése szerint

8.17.2.2.A Fogyasztó nem nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy az első pont szerinti hozzájárulásának kinyilvánításával elveszíti a szerződéstől való elállási jogát, vagy

8.17.2.3.Az eladó nem adott a fogyasztónak a hatályos 102/2014 törvény §6 1. vagy 2.b bekezdésének megfelelő visszaigazolást

8.18. 309 / 5 000 Výsledky prekladov Výsledok prekladu Ha az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján az árut a szerződés megkötésekor a fogyasztó házához szállították, és jellegéből adódóan nem lehetséges az áru Eladó részére történő visszaküldése posta, az Eladó köteles saját költségén gondoskodni az áru átvételéről a 102/2014 törvény §9 1. bekezdésében foglaltak szerinti nmeghatározott határidőn belül.

8.19.Az Eladó utasítja a Vevőt, hogy amennyiben a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatási szerződés alapján a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt meg kell kezdeni, vagy ha a Vevő a szolgáltatás nyújtását az elállási határidő lejárta előtt kéri:

8.19.1.Azzal, hogy a vevő a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt a szolgáltatás megkezdéséhez hozzájárul, a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszti a szerződéstől való elállás jogát.

8.19.2.Az Eladónak rendelkeznie kell a Vevő kifejezett hozzájárulásával a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, valamint nyilatkozattal kell rendelkeznie arról, hogy a fogyasztót a jelen ÁSZF 8.19.1. pontja szerint megfelelően tájékoztatta.

IX. Alternatív vitarendezés

9.1.Abban az esetben, ha a Fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, a Vevőnek jogában áll az Eladóhoz fordulni helyesbítési kérelemmel. Ha az Eladó a fogyasztó kérelmére az előző mondatban foglaltaknak megfelelően nemleges választ ad, vagy a megkeresésre annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll alternatív vita kezdeményezésére javaslatot tenni. törvény 12. §-ában foglaltak szerinti határozat a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015. Az Eladóval fennálló fogyasztói jogviták alternatív megoldásának illetékes szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (az elérhetőség a https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi címen érhető el u>), vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján bejegyzett más illetékes jogalany (a lista a http://www.mhsr.sk/ címen érhető el vagy közvetlenül a https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. A vevőnek jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt ??alternatív vitarendezési szervek közül melyikhez forduljon. A vevő használhatja az online vitarendezési platformot, amely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen vagy közvetlenül a https://webgate.ec.europa. oldalon. eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatív vitarendezést csak az a Vásárló vehet igénybe, aki a szerződés megkötése és teljesítése során fogyasztóként jár el. Az alternatív vitarendezés kizárólag a fogyasztó és az Eladó között a fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés alanya a javaslatot elutasíthatja, ha a vita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az ARS szervezet az alternatív vitarendezés megkezdéséért díj megfizetését követelheti a fogyasztótól, legfeljebb 5 euró áfával együtt. Az Eladó és a Vevő-fogyasztó közötti, az adásvételi szerződésből, mint fogyasztói szerződésből eredő vagy az adásvételi szerződéssel, mint fogyasztói szerződéssel kapcsolatos viták alternatív megoldására vonatkozó minden egyéb információ a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának www.mhsr.sk honlapján található és a 391/2015 fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról szóló törvényben.

X. Felügyeleti hatóság

10.1.A fogyasztóvédelem területén a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes hatóság a:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie - Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Felügyelősége
so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj - Zsolnai székhellyel a Zsolnai járás számára
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru - Felügyeleti Osztály
tel.szám +421 41/763 21 30, +421 41/724 58 68
fax szám +421 41/763 21 39
email cím: za@soi.sk

10.2.A Vevő panaszával, javaslatával közvetlenül is fordulhat az Eladóhoz a jelen ÁSZF 1.1.2. pontjában meghatározott címen. Ugyanakkor az Eladó javasolja, hogy a Vevők panaszaikat, javaslataikat (a berendezés gyorsítása érdekében) az Eladó e-mail címére: info@harahu.com intézzék. Minden panaszt vagy kezdeményezést az Eladó a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül megvizsgál és kezel. Miközben az Eladó a panasz kezeléséről a Vevőt abban a formában tájékoztatja, ahogyan a Vevő a panaszt vagy a kezdeményezést az Eladóhoz eljuttatta..

XI. Kiegészítő rendelkezések

11.1.A módosított hatályos 102/2014 törvény §10 2. bekezdése szerint a fogyasztó jogosult megtagadni az Eladótól az adásvételi esemény során vagy azzal összefüggésben megkötött szerződés alapján megszerzett áru visszaküldését mindaddig, amíg az Eladó a kifizetett árat vagy az előleget vissza nem küldi a fogyasztónak. az áru vagy szolgáltatás fizetése. Miközben az értékesítési rendezvény a fogyasztóhoz intézett meghívó, egyéb meghívó vagy tájékoztatás alapján szervezett olyan rendezvény, amelynek tárgya elsősorban áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, és amelynek során vagy a megkötést követő 15 munkanapon belül. a fogyasztóval kötött szerződéstől.

11.2.Az Eladó nem köt adásvételi szerződést, illetve nem ad el, nem közvetít, illetve nem értékesít alkoholos italt/terméket/, dohányterméket és egyéb terméket olyan személynek (Vevőnek), aki az adásvételi szerződés megkötésekor 18. életévét be nem töltötte, és amelynek értékesítése 18 éven aluli személyek számára tilos, a Szlovák Köztársaság érvényes és hatályos jogszabályai szerint és azokkal összhangban. A fentiekkel összefüggésben Eladó a Vevő 18. életévét betöltött feltételének teljesülését a Vevő személyazonosító okmányán /állampolgári igazolvány vagy útlevél/ útján történő életkor ellenőrzésével a megrendelés Vevőnek történő átadásakor ellenőrzi. Az Eladó a fentieket egy felhatalmazott személyen keresztül hajtja végre, aki a megrendelést a Vevő részére kézbesíti. Ha a Vevő még nem töltötte be a 18. életévét, vagy ha a Vevő életkorát nem igazolja, vagy nem hajlandó igazolni, az Eladó a megrendelést nem szállítja ki a Vevőnek és az adásvételi szerződés lejár.

XII. Tájékoztatás a magatartási kódexekről

12.1. A 102/2014 törvény 3§-ának 1n pontja szerint az Eladó tájékoztatja a fogyasztókat, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyeknek betartását az Eladó kötelezettséget vállalta volna, és a magatartási kódexen olyan megállapodást vagy szabályrendszert kell érteni, amely meghatározza az Eladó magatartását, aki kötelezettséget vállalt arra, hogy betartja az Eladót. jelen magatartási kódex egy vagy több speciális üzleti gyakorlatra vagy üzletágra vonatkozóan, ha ezeket jogszabály, vagy más jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése nem állapítja meg, amelynek betartását az Eladó vállalta, valamint amelyekben a fogyasztó megismerheti azokat, vagy megszerezheti azok megfogalmazását.

XIII. Záró rendelkezések

13.1.Az eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek változásairól szóló írásbeli értesítési kötelezettség az Eladó honlapján történő elhelyezéssel teljesül. Az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában, annak megszűnéséig érvényes és hatályos Általános Szerződési Feltételek az irányadók.

13.2.Jelen Általános Szerződési Feltételek a Panaszkezelési Eljárás, valamint a jelen Weboldalon található személyes adatok védelmére vonatkozó elvek és utasítások szerves részét képezik. Dokumentumok - Panaszkezelési eljárás és a jelen Weboldal személyes adatainak védelmére vonatkozó alapelvek és utasítások az Eladó Webhelyének domainjén vannak közzétéve.

13.3.Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapján történő 2023.12.27.-i közzétételének időpontjában lépnek hatályba és érvénybe.

INGYENES SZÁLLÍTÁS

Ingyenes szállítás minden 14700 Ft feletti megrendelésre

TÁMOGATÁS

Kereshet minket hétköznap, (hétfő-péntek 8:00-19:00)
0670 356 5665

30 NAP A VISSZAKÜLDÉSRE/CSERÉRE

Ráadásul 15 napon belül reklamációs asszisztensen keresztül INGYENESEN küldheti vissza a terméket.

100% BIZTONSÁGOS FIZETÉS

Lehet fizetni utánvéttel, banki utalással, vagy a biztonságos Comgate fizetési kapun keresztül.

A keresés eredménye:
Keresem...
Bejelentkezés


Új vásárló? Fiók létrehozása.

Elvesztette a jelszavát? A jelszó frissítése.


Nem felejtette el a jelszavát? Vissza a bejelentkezéshez

Register


Already have an account? Login here

Menü
Kategóriák